PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Diệp
2Tiếng Việt1BNguyễn Thanh Xuân
3Tiếng Việt2ATrần Thị Bình
4Tiếng Việt2BNguyễn Thị Liễu
5Tiếng Việt3ABùi Thị Việt Hà
6Tiếng Việt3BĐỗ Quỳnh Hương
7Tiếng Việt4ABùi Thị Hường
8Tiếng Việt4BPhạm Thị Vân
9Tiếng Việt5APhạm Thị Hiền
10Tiếng Việt5BHà Thị Tâm